Vidriga äckliga djur! Det finns inget äckligare än spindlar!

…Men! Tittar man noga så är de ganska vackra ändå… (så länge de sitter absolut blickstilla!)