Det finns mycket jag borde känna tacksamhet över, men just idag finns bara bitterhet